DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN HỌC SINH

Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của học sinh, Greenfield School cung cấp dịch vụ xe đưa đón học sinh theo nhu cầu thực tế của Phụ huynh. Tùy theo nhu cầu thực tế, Phụ huynh có thể lựa chọn dịch vụ đưa đón theo hình thức “Tại điểm” hoặc “Theo thỏa thuận”.

1. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ