Thông báo nghỉ học phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus Corona