Thông báo kéo dài thời gian nghỉ học để hạn chế tình trạng lây lan bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra