TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.

TẦM NHÌN

Trở thành hệ thống giáo dục hàng đầu Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và là một thương hiệu uy tín toàn quốc và khu vực.

SỨ MỆNH

Thành lập những ngôi trường hạnh phúc, nơi học sinh được yêu thương, chăm sóc và phát triển toàn diện.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Ưu tú: Chúng tôi tin vào sự ưu việt của trí tuệ con người, vào giá trị vĩnh hằng của tri thức và niềm vui có được trên chặng đường chinh phục tri thức.

Chính trực: Chúng tôi tin vào sự chân thành, cố gắng để trẻ hiểu và trân trọng giá trị của sự đàng hoàng, ngay thẳng, tinh thần “fair play” và chính nghĩa.

Ý thức cộng đồng: Chúng tôi tin vào giá trị của tập thể, của cộng đồng nơi mỗi chúng ta đang sống và thuộc về. Chúng tôi đề cao ý nghĩa bền vững của việc đóng góp và “cho đi”.

Kiên trì: Chúng tôi tin thành công là kết quả của rèn luyện. Chúng tôi khuyến khích trẻ luôn cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân, từng chút từng chút một để dần hoàn thiện và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Công bằng: Chúng tôi tin vào tiềm năng trong từng cá thể. Mỗi học sinh đều là bản thể độc nhất với cá tính, thiên hướng và khát vọng rất riêng, xứng đáng được tôn trọng, khích lệ, phát triển.