Sự Kiện

Lễ tranh cử trưởng nhà

Địa điểm Lô 01-74 Khu đô thị Ecopark
Thời gian 18/09/2020

Mục đích chính của Hệ thống Nhà là cung cấp một môi trường giáo dục an toàn để tạo nên nguồn cảm hứng cho học sinh mỗi ngày. Để đạt được mục tiêu này, tất cả học sinh, cán bộ, nhân viên cần có một cách thức kết nối với nhau, đầu tư thời gian cho nhau và chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa cùng nhau. Chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu và sự tôn trọng bình đẳng cho học sinh và giáo viên tại Greenfield School , bằng cách tạo ra những mối quan hệ có thể gắn kết tất cả mọi người hướng tới một mục đích chung. Một trong những cách để tạo dựng những sự gắn kết đó là triển khai thực hiện hệ thống Nhà với quy mô toàn trường.
Vì vậy, để chính thức đưa hệ thống Nhà vào hoạt động, chúng tôi đã bắt đầu với việc tranh cử vị trí Trưởng Nhà đối với học sinh lớp 12 – những người học sinh trưởng thành và chín chắn nhất. Các ứng cử viên được đề đạt bởi chính các bạn bè đồng trang lứa với mình, trải qua quá trình tranh cử và kêu gọi mọi người hay bỏ phiếu cho mình, 17 các ứng cử viên sáng giá đã đứng trên sân khấu một cách tự tin và đầy tự hào. Trong 2 phút ngắn ngủi, các em đã thể hiện mình, cá tính và nguyện vọng của mình tới các em học sinh khối Trung học.
Những bài phát biểu ngắn nhưng đã để lại cho người nghe nhiều ấn tượng về các màu sắc rực rỡ khác nhau của các em học sinh.

Comment