Hướng dẫn Tuyển sinh năm học 2020 – 2021

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Tất cả học sinh có đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe và hoàn thành chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đáp ứng đủ điều kiện nhập học và có Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên.

2. HÌNH THỨC TUYỂN SINH                                                                          

(*) Thí sinh được miễn làm bài kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh nếu có các chứng chỉ sau:

3. QUY TRÌNH TUYỂN SINH

 

Đăng ký nhận tư vấn

0911.008.567