QUY TRÌNH NỘP HỌC PHÍ

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ:

Thời hạn đóng học phí:

– Tất cả các khoản phí đầu năm và học phí, phí bán trú, tiền ăn của tháng đầu tiên cùng các loại phí khác phải được hoàn thành trước ngày 15/07 hàng năm, sau thời gian này Nhà trường không đảm bảo việc giữ chỗ cho học sinh;
– Hàng tháng CMHS đóng các khoản phí cho con trước ngày 10 của tháng. Trường hợp CMHS nộp các khoản phí chậm sau thời hạn thanh toán, nhà trường tính thêm 0,03%/ngày vào tổng các khoản phí nộp muộn;

Chính sách ưu đãi:

– Giảm 5% tiền học phí đối với trường hợp hoàn tất đóng các khoản phí cả năm bao gồm: học phí, phí bán trú, tiền ăn, phí đưa đón (nếu có) và các loại phí khác trước ngày 01/07 hàng năm.

Hướng dẫn Chuyển khoản:

Tên TK: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển trường học Ecopark
– Số TK: 001 100 412 1880
– Ngân hàng: TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở Giao dịch
– Nội dung:

HS:…………………………………Lớp: ……………………………….Mã HS:……………………………….Nộp tiền học ……………………

Sau khi chuyển tiền, để được xác nhận, Phụ huynh gửi email cho kế toán theo địa chỉ: ketoan@dtdecopark.edu.vn
Điện thoại hỗ trợ: 024 62618651 – 024 62618632

 

0911.008.567