HỌC PHÍ & QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2021-2022 (Dành cho HS nhập học NH 2021 – 2022)

1. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA

Học phí đóng theo Học kỳ (HK) hoặc theo năm trong bảng tính dưới đây đã áp dụng các mức ưu đãi 2% theo HK hoặc 5% theo năm.
Để đảm bảo các con có được sự chuẩn bị tốt nhất, thời gian tựu trường của học sinh các khối 1,6,9,12 sẽ sớm hơn 0.5 tháng so với các khối còn lại.

(*): Chi tiết tại mục 3 Quy định này

2. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

2.1. Phí dự tuyển đầu vào

 • Khi nộp đơn đăng ký Phụ huynh đóng Phí dự tuyển 2.500.000 VNĐ/ Học sinh (không hoàn lại/ không chuyển nhượng trong mọi trường hợp, thu duy nhất một lần khi dự tuyển).
 • Việc hoàn tất khoản phí này chưa được coi là Nhà trường đã chấp nhận Học sinh vào học. Nhà trường chỉ tiếp nhận Học sinh nhập học chính thức theo đúng Quy chế Tuyển sinh.

2.2. Phí dịch vụ ăn uống và chăm sóc bán trú

 • Dịch vụ ăn uống và chăm sóc bán trú tại trường là dịch vụ lựa chọn bổ sung. Phụ huynh có thể lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ. Việc đăng ký sử dụng dịch vụ được thực hiện vào đầu mỗi năm học và áp dụng cho cả năm học đó.
 • Học sinh ăn tại phòng ăn và ngủ tại phòng ngủ riêng biệt, độc lập với khu lớp học và phòng chức năng.
 • Phí dịch vụ ăn uống đối với bậc Tiểu học bao gồm:
  (i) bữa sáng;
  (ii) bữa phụ sáng;
  (iii) bữa trưa;
  (iv) bữa phụ chiều.
 • Phí dịch vụ ăn uống đối với bậc THCS và THPT bao gồm:
  (i) bữa sáng;
  (ii) bữa trưa;
  (iii) bữa phụ chiều.
 • Phí này sẽ được hoàn trả khi Học sinh nghỉ học có đơn xin phép hợp lệ gửi trước ngày nghỉ ít nhất 02 ngày làm việc.
 • Phí này sẽ được quyết toán vào cuối năm học.
 • Mức phí dịch vụ ăn uống và chăm sóc bán trú:

2.3. Phí dịch vụ xe bus đón/trả Học sinh

 • Dịch vụ xe bus là dịch vụ lựa chọn bổ sung. Phụ huynh có thể lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ.
 • Phí xe bus được tính theo đơn vị tháng và không hoàn lại đối với Học sinh ngừng sử dụng dịch vụ xe giữa tháng.
 • Phí dịch vụ đưa đón một chiều bằng 60% mức phí hai chiều (Nhà trường chỉ nhận Học sinh đăng ký một chiều khi còn chỗ).
 • Phí trên có thể thay đổi trong trường hợp giá xăng dầu thay đổi quá 20% so với giá tại thời điểm Nhà trường công bố biểu phí này và sẽ được Nhà trường thông báo 30 ngày trước khi chính thức áp dụng.
 • Trường hợp Học sinh có nhu cầu đăng ký mới/ thay đổi hình thức/ địa điểm đón trả, Phụ huynh cần đăng ký với Bộ phận Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng trước ít nhất 05 ngày làm việc và hoàn thành các khoản phí bổ sung (nếu có) trước ngày sử dụng dịch vụ. Các điều chỉnh trên sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng tiếp theo.
 • Mức Phí dịch vụ xe bus:

2.4. Phí xây dựng và phát triển trường

 • Phí xây dựng và phát triển trường là phí thường niên, nhằm đầu tư nâng cấp, bảo trì cơ sở hạ tầng, phòng chức năng, các phần mềm học tập đặc thù, các chương trình đào tạo bổ sung và các sản phẩm đặc thù khác phục vụ học tập – trải nghiệm của học sinh. Khoản phí này không được hoàn trả lại hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp.
 • Mức Phí xây dựng và phát triển trường: 2.500.000 VNĐ/năm học.

2.5. Phí dã ngoại, hoạt động trải nghiệm và ngoại khóa

 • Nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động các chương trình trải nghiệm, sự kiện ngoại khóa, các chương trình dã ngoại xuyên suốt năm học nhằm giúp Học sinh mở rộng thế giới quan, tăng cường trải nghiệm thực tế và áp dụng kiến thức đã học.
 • Mức Phí hoạt động trải nghiệm, sự kiện và dã ngoại: 1.500.000 VNĐ/năm học.
 • Học sinh nhập học vào học kỳ II đóng 50% mức phí cả năm học.

2.6. Phí bảo hiểm

 • Nhà trường tạm thu Phí Bảo hiểm Y tế 650.000 VNĐ/năm. Phần phí chênh lệch sau khi có công bố chính thức của Cơ quan bảo hiểm so với số phí đã thu sẽ được Nhà trường quyết toán cuối năm học.
 • Phí Bảo hiểm Thân thể 140.000 VNĐ/năm.
 • Trường hợp Phụ huynh đã mua bảo hiểm cho Học sinh trước đó, Phụ huynh cần cung cấp bản sao thẻ bảo hiểm để Nhà trường theo dõi và quản lý.

2.7. Các khoản phí khác

 • Phí tham gia các lớp Câu lạc bộ ngoài giờ, lớp năng khiếu, bồi dưỡng, phụ đạo và lệ phí tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế không bao gồm trong học phí hay các khoản phí dịch vụ nêu trên.
 • Đồng phục mua theo quy định của Nhà trường với giá niêm yết tại phòng School Shop.
 • Phụ huynh tự trang bị sách vở, học liệu khác và bộ sách giáo khoa theo quy định của bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Nhà trường.

3. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Chính sách ưu đãi học phí chỉ áp dụng đối với các trường hợp đã hoàn tất các khoản phí đầu năm (mục 2.4, 2.5, 2.6) và các khoản chi phí khác theo quy định tài chính của Greenfield School. Các chính sách ưu đãi sau đây được áp dụng đồng thời nếu đạt đủ các điều kiện theo quy định.

3.1. Ưu đãi áp dụng cho hệ Song ngữ Công dân toàn cầu
Học sinh Hệ Song ngữ Công dân toàn cầu nhập học năm học 2021-2022 được áp dụng giảm 10% học phí niêm yết của hệ đó trong suốt bậc học (Lớp 1 – Lớp 5 đối với Bậc Tiểu học; Lớp 6 – 9 đối với Bậc THCS; Lớp 10 – Lớp 12 đối với Bậc THPT).
3.2. Ưu đãi áp dụng cho hệ Quốc tế Cambridge cấp học A-Level (Khối 9-12)
Học sinh hệ Quốc tế Cambridge cấp học A-Level nhập học năm học 2021-2022 được áp dụng giảm 20% học phí niêm yết của hệ đó trong suốt bậc học (Lớp 09 – Lớp 12).
3.3. Ưu đãi cho Phụ huynh có nhiều hơn một (01) con ruột
• Với học phí chính khóa, con thứ hai trở lên được ưu đãi 5% học phí sau ưu đãi nếu đóng học phí một (1) lần cho cả năm và các khoản phí đầu năm (mục 2.4, 2.5, 2.6) trước ngày 15/06/2021 (được áp dụng thêm chiết khấu thanh toán mục 3.4)
• Với phí dịch vụ xe bus, con thứ hai trở lên được giảm 40% phí nếu đưa đón hai chiều cùng điểm với anh chị em ruột.
3.4. Chiết khấu thanh toán
• Giảm 5% mức học phí sau ưu đãi đối với trường hợp đóng học phí một (1) lần cho cả năm trước ngày 15/06/2021.
• Giảm 2% mức học phí sau ưu đãi đối với trường hợp đóng học phí một (1) lần cho cả học kỳ trước ngày 15/06/2021 (đối với học kỳ I) và trước ngày 10/01/2022 (đối với học kỳ II).

4. THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

 • Các khoản phí nhập học: theo thông báo trong Thư mời nhập học.
 • Phụ huynh có thể đóng phí theo kỳ hoặc theo năm để được hưởng chiết khấu quy định tại mục 3.4.
 • Trường hợp lựa chọn đóng theo tháng, các khoản học phí này cần phải được thanh toán trước ngày 10 hàng tháng. Nếu Nhà trường vẫn chưa nhận được học phí và các khoản liên quan sau ngày quy định nộp phí, các khoản phí đến hạn phải nộp sẽ tự động tăng thêm 0,03%/ ngày chậm trên số tiền chưa thanh toán và Phụ huynh có trách nhiệm nộp cả phần tăng thêm này.

4.2. Phương thức đóng phí: Các khoản phí có thể được đóng trực tiếp tại Bộ phận Thu ngân của Nhà trường hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn tại website của Nhà trường (https://greenfield.edu.vn/quy-trinh-nop-hoc-phi/).

4.3. Phụ huynh cần hiểu rõ trách nhiệm hoàn tất phí và thời hạn chi trả của mình. Việc thông báo nhắc nhở của Nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với Phụ huynh không có ý nghĩa trì hoãn trách nhiệm chi trả các khoản phí của Học sinh theo quy định. 

4.4. Nếu các khoản phí chưa được thanh toán đầy đủ sau 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, Nhà trường có toàn quyền giữ lại Bảng thông báo kết quả học tập và có quyền chấp nhận hay từ chối cung cấp các dịch vụ cho Học sinh đến khi nhận được đầy đủ các khoản phí. Trường hợp Học sinh nghỉ học, Phụ huynh vẫn có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản phí tồn đọng (nếu có) cho Nhà trường.

4.5. Trường hợp (i) Học sinh chậm thanh toán 30 ngày, và (ii) Học sinh đã bị ngừng cung cấp các dịch vụ giáo dục, Nhà trường có quyền quyết định chấp nhận hay từ chối việc nhập học lại của Học sinh trong tương lai.

5. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH KHI RÚT HỒ SƠ THÔI HỌC

5.1. Khi Học sinh rút hồ sơ/ thôi học, trong mọi trường hợp, Phụ huynh thông báo với Bộ phận Tuyển sinh tối thiểu 30 ngày trước trước ngày rút hồ sơ/ thôi học chính thức. Nhà trường chỉ chấp nhận giải quyết đơn xin thôi học vào thời điểm cuối học kỳ I (từ 01/01 đến 15/01 hàng năm) và thời gian hè (từ 20/05 đến 20/06 hàng năm).

5.2. Các khoản phí khi rút hồ sơ/ thôi học được quy định như sau:

5.2.1. Học phí, Phí dịch vụ chăm sóc bán trú, Phí dịch vụ xe bus: Tính đến hết tháng đi học cuối cùng của Học sinh. Nhà trường sẽ hoàn lại phần phí đã đóng còn dư (nếu có);

5.2.2. Phí xây dựng và phát triển trường & Phí hoạt động trải nghiệm, sự kiện và dã ngoại: Không được hoàn lại hoặc chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

5.2.3. Phí bảo hiểm: Chỉ hoàn lại trong trường hợp Nhà trường chưa gửi danh sách đăng ký bảo hiểm cho Học sinh đến cơ quan bảo hiểm Nhà nước.

5.3. Các khoản phí còn dư (nếu có) sẽ được hoàn lại cho Phụ huynh trong vòng 30 ngày kể từ ngày học cuối cùng của Học sinh hoặc kể từ thời điểm Phụ huynh hoàn tất thủ tục rút hồ sơ/ thôi học tùy thời điểm nào đến sau.

5.4. Nhà trường sẽ trả hồ sơ học tập của Học sinh trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của Luật giáo dục và Phụ huynh đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính còn lại theo quy định của Nhà trường.

5.5. Dịch vụ xe bus, ăn uống và chăm sóc bán trú là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp căn cứ nguyện vọng của Phụ huynh và khả năng đáp ứng của Nhà trường. Nếu Học sinh rút hồ sơ/ thôi học vì lý do không được cung cấp các dịch vụ lựa chọn thêm thì các thủ tục rút hồ sơ/ thôi học vẫn cần tuân thủ theo đúng quy định của Nhà trường.