HỌC PHÍ & QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2022-2023

(Dành cho HS nhập học NH 2022 – 2023)

PHẦN I – BIỂU PHÍ

1. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA

Học phí trong bảng tính dưới đây đã áp dụng các mức ưu đãi đóng học phí theo kỳ, theo năm và các ưu đãi áp dụng cho hệ Song ngữ Công dân toàn cầu và hệ Quốc tế Cambridge A-Level.
Thời gian năm học dự kiến là 10 tháng, mỗi học kỳ 5 tháng.

HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

Học phí hệ Chất lượng cao (CLC) – Đơn vị tính: VNĐ

HỆ SONG NGỮ CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Học phí hệ Song ngữ Công dân toàn cầu (CDTC) – Đơn vị tính: VNĐ

HỆ QUỐC TẾ CAMBRIDGE

Học phí hệ Quốc tế Cambridge (CAM) – Đơn vị tính: VNĐ

2. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

(Ghi chú: Chi tiết nội dung các khoản phí và quy định tài chính nêu tại Phần 2.)

3. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Chính sách ưu đãi học phí chỉ áp dụng đối với các trường hợp đã hoàn tất các khoản phí đầu năm (mục 2.1) và các khoản chi phí khác theo quy định tài chính của Greenfield School. Các chính sách ưu đãi sau đây được áp dụng đồng thời nếu đạt đủ các điều kiện theo quy định.

3.1. Ưu đãi học phí áp dụng cho Hệ Song ngữ Công dân toàn cầu

Giảm 5% học phí niêm yết trong suốt bậc học (Lớp 1 – 5 đối với Bậc Tiểu học; Lớp 6 – 9 đối với Bậc THCS; Lớp 10 – 12 đối với Bậc THPT) đối với Học sinh Hệ Song ngữ Công dân toàn cầu nhập học năm học 2022-2023

3.2. Ưu đãi học phí áp dụng cho Hệ Cambridge A-Level (Khối 9-12)

Giảm 20% học phí niêm yết trong suốt bậc học (Lớp 9 – 12) đối với Học sinh Hệ Cambridge A-Level nhập học năm học 2022-2023

3.3. Ưu đãi cho con thứ hai trở lên

Áp dụng cho Phụ huynh có nhiều hơn một con ruột hoặc con nuôi hợp pháp học tại trường.

 • Giảm 5% học phí sau ưu đãi nêu tại mục 3.1 hoặc 3.2 (nếu có) cho con thứ hai trở lên đối với trường hợp đóng học phí một lần cho cả năm học, được áp dụng thêm ưu đãi thanh toán mục 3.4 nếu đủ điều kiện.
 • Giảm 40% phí dịch vụ xe đưa đón cho con thứ hai trở lên nếu đưa đón hai chiều cùng điểm với anh chị em.

3.4. Ưu đãi thanh toán

 • Giảm 5% học phí sau ưu đãi nêu tại các mục trên (nếu có) đối với trường hợp đóng học phí một lần cho cả năm học trước hoặc trong ngày 30/06/2022.
 • Giảm 2% học phí sau ưu đãi đối với trường hợp đóng học phí một lần cho cả học kỳ trước hoặc trong ngày 30/06/2022 (đối với học kỳ I) và muộn nhất ngày 10/01/2023 (đối với học kỳ II).

PHẦN II – QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH

1. NỘI DUNG CÁC KHOẢN PHÍ VÀ QUY ĐỊNH

1.1. Phí dự tuyển đầu vào

 • Khi nộp đơn đăng ký Phụ huynh đóng Phí dự tuyển 2.500.000 VNĐ/Học sinh (không hoàn lại/ không chuyển nhượng trong mọi trường hợp, thu duy nhất một lần khi dự tuyển).
 • Việc hoàn tất khoản phí này chưa được coi là Nhà trường đã chấp nhận Học sinh vào học. Nhà trường chỉ tiếp nhận Học sinh nhập học chính thức theo đúng Quy chế Tuyển sinh.

1.2. Phí xây dựng và phát triển trường

 • Phí xây dựng và phát triển trường là phí thường niên, nhằm đầu tư nâng cấp, bảo trì cơ sở hạ tầng, các phòng chức năng, các phần mềm học tập đặc thù, các hạ tầng công nghệ, các chương trình đào tạo bổ sung và các sản phẩm đặc thù khác phục vụ học tập – trải nghiệm của học sinh. Khoản phí này không được hoàn trả lại hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp.
 • Học sinh nhập học vào học kỳ II đóng 50% mức phí cả năm học.

1.3. Phí hoạt động trải nghiệm, sự kiện và dã ngoại

 • Nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động các chương trình trải nghiệm, các sân chơi và cuộc thi, các sự kiện ngoại khóa, các chương trình dã ngoại xuyên suốt năm học nhằm giúp Học sinh mở rộng thế giới quan, tăng cường trải nghiệm thực tế và áp dụng kiến thức đã học.
 • Học sinh nhập học vào học kỳ II đóng 50% mức phí cả năm học.

1.4. Phí bảo hiểm

 • Bảo hiểm y tế (bắt buộc): Học sinh tham gia bảo hiểm khi đi khám, chữa bệnh theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Nhà trường tạm thu phí BHYT một lần vào đầu năm học. Phần phí chênh lệch sau khi có công bố chính thức của Cơ quan bảo hiểm so với số phí đã thu sẽ được Nhà trường quyết toán cuối năm học.

Trường hợp Học sinh đã được cấp BHYT trước đó và còn hạn (VD: con quân nhân), Phụ huynh không phải đóng khoản phí này và cần cung cấp bản sao thẻ bảo hiểm để Nhà trường theo dõi, quản lý.

 • Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): Học sinh tham gia bảo hiểm khi xảy ra tai nạn, thương tật ngoài ý muốn hoặc tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ được chi trả và bồi hoàn theo quy định.

1.5. Phí dịch vụ ăn uống và chăm sóc bán trú

 • Dịch vụ ăn uống và chăm sóc bán trú tại trường là dịch vụ lựa chọn bổ sung. Phụ huynh có thể lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ. Việc đăng ký sử dụng dịch vụ được thực hiện vào đầu mỗi năm học và áp dụng cho cả năm học.
 • Học sinh ăn tại phòng ăn và ngủ tại phòng ngủ riêng biệt, độc lập với khu lớp học và phòng chức năng.
 • Phí dịch vụ ăn uống đối với bậc Tiểu học bao gồm: bữa sáng; bữa phụ sáng; bữa trưa; bữa phụ chiều.
 • Phí dịch vụ ăn uống đối với bậc THCS và THPT bao gồm: bữa sáng; bữa trưa; bữa phụ chiều.
 • Phí dịch vụ ăn uống tương ứng những ngày Học sinh nghỉ phép hợp lệ trong năm sẽ được quyết toán vào cuối năm học. Nghỉ phép hợp lệ là trường hợp Học sinh nghỉ học có đơn xin phép gửi trước ngày nghỉ ít nhất 02 ngày làm việc.

1.6. Phí dịch vụ xe đưa đón

 • Dịch vụ xe đưa đón là dịch vụ lựa chọn bổ sung. Phụ huynh có thể lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ.
 • Phí dịch vụ xe đưa đón được tính theo đơn vị tháng và không hoàn lại đối với Học sinh ngừng sử dụng dịch vụ giữa tháng.
 • Phí dịch vụ xe đưa đón một chiều bằng 60% mức phí hai chiều (Nhà trường chỉ nhận Học sinh đăng ký một chiều khi còn chỗ).
 • Phí trên có thể thay đổi trong trường hợp giá xăng dầu thay đổi quá 20% so với giá tại thời điểm Nhà trường công bố biểu phí này và sẽ được Nhà trường thông báo 30 ngày trước khi chính thức áp dụng
 • Trường hợp Học sinh có nhu cầu đăng ký mới/ thay đổi hình thức hoặc địa điểm đón trả, Phụ huynh cần đăng ký với Bộ phận Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng trước ít nhất 05 ngày làm việc và hoàn thành các khoản phí bổ sung (nếu có) trước ngày sử dụng dịch vụ. Các điều chỉnh trên sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng tiếp theo.

1.7. Các khoản phí khác

 • Phí tham gia các lớp Câu lạc bộ ngoài giờ, lớp năng khiếu, bồi dưỡng, phụ đạo và lệ phí tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế không bao gồm trong học phí hay các khoản phí dịch vụ nêu trên.
 • Đồng phục mua theo quy định của Nhà trường, theo giá niêm yết tại phòng School Shop.
 • Phụ huynh tự trang bị sách vở, học liệu khác và bộ sách giáo khoa theo quy định của bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Nhà trường.

2. THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Thời hạn đóng phí:

 • Các khoản phí nhập học: theo thông báo trong Thư mời nhập học.
 • Phụ huynh có thể đóng phí theo kỳ hoặc theo năm để được hưởng chiết khấu thanh toán.
 • Trường hợp lựa chọn đóng theo tháng, các khoản phí cần phải được thanh toán trước ngày 10 hàng tháng. Nếu Nhà trường vẫn chưa nhận được học phí và các khoản phí dịch vụ sau ngày quy định nộp phí, các khoản phí đến hạn phải nộp sẽ tự động tăng thêm 0,03%/ngày chậm trên số tiền chưa thanh toán và Phụ huynh có trách nhiệm nộp cả phần tăng thêm này.

2.2. Phương thức đóng phí: Các khoản phí có thể được đóng trực tiếp tại Bộ phận Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn tại website của Nhà trường

2.3. Phụ huynh cần hiểu rõ trách nhiệm hoàn tất phí và thời hạn chi trả của mình. Việc thông báo nhắc nhở của Nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với Phụ huynh không có ý nghĩa Phụ huynh trì hoãn trách nhiệm chi trả các khoản phí của Học sinh theo quy định.

2.4. Nếu các khoản phí chưa được thanh toán đầy đủ sau 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, Nhà trường có toàn quyền giữ lại Bảng thông báo kết quả học tập và có quyền chấp nhận hay từ chối cung cấp các dịch vụ cho Học sinh đến khi nhận được đầy đủ các khoản phí. Trường hợp Học sinh nghỉ học, Phụ huynh vẫn có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản phí tồn đọng (nếu có) cho Nhà trường.

2.5. Trường hợp (i) Học sinh chậm thanh toán 30 ngày, và (ii) Học sinh đã bị ngừng cung cấp các dịch vụ giáo dục, Nhà trường có quyền quyết định chấp nhận hay từ chối việc nhập học lại của Học sinh trong tương lai.

3. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH KHI RÚT HỒ SƠ/THÔI HỌC

3.1. Khi Học sinh rút hồ sơ/ thôi học, trong mọi trường hợp, Phụ huynh thông báo với Bộ phận Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng tối thiểu 30 ngày trước ngày rút hồ sơ/ thôi học chính thức. Nhà trường chỉ chấp nhận giải quyết đơn xin thôi học vào thời điểm cuối học kỳ I (từ 01/01 đến 15/01 hàng năm) và thời gian hè (từ 20/05 đến 20/06 hàng năm).

3.2. Các khoản phí khi rút hồ sơ/ thôi học được quy định như sau:

 • Học phí, Phí dịch vụ chăm sóc bán trú, Phí dịch vụ xe đưa đón: Tính đến hết tháng đi học cuối cùng của Học sinh. Nhà trường sẽ hoàn lại phần phí đã đóng còn dư (nếu có);
 • Phí xây dựng và phát triển trường: Không được hoàn lại hoặc chuyển nhượng trong mọi trường hợp.
 • Phí hoạt động trải nghiệm, sự kiện và dã ngoại: Được hoàn lại trong trường hợp học sinh rút hồ sơ/thôi học trước ngày đi học chính thức học kỳ I (hoàn lại 100%) và trước ngày đi học chính thức kỳ II (hoàn lại 50%).
 • Phí bảo hiểm: Chỉ hoàn lại trong trường hợp Nhà trường chưa gửi danh sách đăng ký bảo hiểm cho Học sinh đến cơ quan bảo hiểm Nhà nước.

3.3. Các khoản phí còn dư (nếu có) sẽ được hoàn lại cho Phụ huynh trong vòng 30 ngày kể từ ngày học cuối cùng của Học sinh hoặc kể từ thời điểm Phụ huynh hoàn tất thủ tục rút hồ sơ/ thôi học tùy thời điểm nào đến sau.

3.4. Nhà trường sẽ trả hồ sơ học tập của Học sinh trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của Luật giáo dục và Phụ huynh đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính còn lại theo quy định của Nhà trường.

3.5. Dịch vụ xe đưa đón, ăn uống và chăm sóc bán trú là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp căn cứ nguyện vọng của Phụ huynh và khả năng đáp ứng của Nhà trường. Nếu Học sinh rút hồ sơ/ thôi học vì lý do không được cung cấp các dịch vụ lựa chọn thêm thì các thủ tục rút hồ sơ/ thôi học vẫn cần tuân thủ theo đúng quy định của Nhà trường.