Quy định gửi thuốc

Khi phụ huynh có nhu cầu gửi thuốc cho con sử dụng tại trường cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp Phiếu đăng ký gửi thuốc tại trường. Mẫu đơn tải TẠI ĐÂY.

Bước 2: Nộp Phiếu đăng ký cho GVCN, Phòng Y tế sẽ lập và lưu hồ sơ ghi chép về việc sử dụng thuốc tại trường theo quy định