Kiểm tra đánh giá và khen thưởng

A.  ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC

1. Mục đích của đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh:

 • Hiểu học sinh và kết quả học tập của học sinh;
 • Đưa ra biện pháp hỗ trợ, khắc phục hay lộ trình nâng cao chất lượng học tập những môn học sở trường, có năng khiếu;
 • Lưu giữ hồ sơ học tập, chia sẻ thông tin, minh chứng sự tiến bộ của học sinh qua từng thời kì;

2.  Yêu cầu đánh giá học sinh:

 • Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách
 • Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kì bằng điểm số kết hợp với nhận xét; kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.

3. Nội dung đánh giá:

 • Các môn học và hoạt động giáo dục: các môn học trong chương trình;
 • Đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh:
 1. Năng lực: tự phục vụ, tự quản; hợp tác; tự học và giải quyết vấn đề;
 2. Phẩm chất: chăm học, chăm làm; tự tin, trách nhiệm; trung thực, kỉ luật; đoàn kết, yêu thương.

4. Báo cáo tổng hợp đánh giá:

Giáo viên chủ nhiệm cùng tập thể giáo viên bộ môn, cán bộ bán trú, cán bộ Đội TNTP và Nhà trường đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực, tiến bộ của từng học sinh thông qua bản Tổng hợp đánh giá định kì 4 lần/1 năm học: giữa học kì 1, cuối học kì 1, giữa học kì 2, cuối năm học.

5. Khen thưởng

Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh:

5.1. Khen thưởng cuối năm học:

 • Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài kiểm tra định kì cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên;
 • Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất được giáo viên giới thiệu và tập thể lớp công nhận;

5.2. Khen thưởng đột xuất: học sinh có thành tích đột xuất trong năm học.

5.3. Học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

5.4. Khen thưởng Học sinh tiêu biểu Đoàn Thị Điểm Greenfield: khoảng 10% học sinh tiêu biểu của từng khối lớp.

B. ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Mục đích khen thưởng:

Thực hiện Điều 42 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Yêu cầu đánh giá học sinh:

Thực hiện Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011 về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT của Bộ GD&ĐT.

3. Nội dung đánh giá:

 • Các môn học trong chương trình: đánh giá xếp loại học sinh cuối học kỳ, cuối năm học theo điểm tổng kết và theo đánh giá xếp loại được quy định trong Thông tư
 • Đánh giá theo xếp loại hạnh kiểm của GVCN và sự thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của học sinh:
 • Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.
 • Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.
 • Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
 • Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp; giúp đỡ gia đình và tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.
 • Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

4. Báo cáo tổng hợp:

Giáo viên chủ nhiệm cùng tập thể giáo viên bộ môn, cán bộ bán trú, Ban công tác học sinh và Nhà trường đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực, tiến bộ của từng học sinh thông qua bản Tổng hợp đánh giá cuối học kỳ, cuối năm học.

5. Khen thưởng :

Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh:

5.1. Khen thưởng cuối năm học:

 • Học sinh Giỏi, học sinh Tiến tiến.
 • Học sinh có thành tích vượt trội trong công tác được được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu và tập thể lớp công nhận;
 • Học sinh có thành tích trong các cuộc thi HSG, thể thao, văn nghệ …do các cấp tổ chức.

5. 2. Khen thưởng đột xuất: học sinh có thành tích đột xuất trong năm học.

 • Học sinh có thành tích đặc biệt: Học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.
 • Khen thưởng Học sinh tiêu biểu Đoàn Thị Điểm Greenfield: khoảng 10% học sinh tiêu biểu của từng khối lớp.