HỌC BỔNG HỢP TÁC GREENFIELD SCHOOL

Tại Greenfield, các con học sinh được học tập và trải nghiệm trong một môi trường với lộ trình học tập tiêu chuẩn, cung cấp khả năng hội nhập quốc tế để các con vững bước trên con đường học tập trong tương lai.

Bên cạnh công tác đào tạo, Nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thảo, các chương trình định hướng nghề nghiệp, đặc biệt là luôn nỗ lực trong việc tìm kiếm và hợp tác với các đối tác uy tín nhằm mở rộng cơ hội học tập và phát triển cho các con học sinh.

Hàng năm, Greenfield School luôn nhận được các suất học bổng hợp tác từ các trường đại học danh tiếng giúp học sinh Greenfield có được những tấm vé đặc biệt, làm hành trang bước đầu chinh phục cánh cổng Đại học.

Các chương trình học bổng hợp tác