SCHEDULE OF LEARNING

The training program is stipulated by the Ministry of Education & Training of Vietnam, with an increase in Mathematics classes by (+ 90%), Vietnamese / Literature class by (+ 90%), English classes by (+ 450%)

The Global citizen pathway builds a liberal education platform that paves the way for success in the 4.0 technology era. The program addresses an educational model that provides individuals with a foundation knowledge and ability to perceive human ethical values and skills that help students transform in any environments.

Advice on selection, development of study abroad plans and development of strategies – roadmap for preparing applications / scholarship registration (SAT, Essay, Personal Profile, Community Service, Sports Achievement, etc.)

MORAL QUALITY OF GLOBAL CITIZEN

EXTERNAL COURSE PROGRAMS

Chương trình Song ngữ Công dân toàn cầu là chương trình dựa trên thực tiễn. Việc học lý thuyết luôn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình học tập của Học sinh. Chúng tôi điều chỉnh chương trình sao cho cân bằng giữa học lý thuyết và thực hành các lý thuyết đó.

Học sinh sẽ được tiếp cận với nhiều lĩnh vực nhằm hỗ trợ khả năng học tập, làm việc và thích ứng tốt hơn trong thời đại hòa nhập toàn cầu.

Trải nghiệm Giao tiếp – Tư duy – Sáng tạo trong môi trường tiếng Anh với Giáo viên nước ngoài (30% toàn thời lượng chính khóa) qua các bộ môn: Nghiên cứu kinh doanh, Lý thuyết kiến thức, Văn hóa, Nghệ thuật, Giáo dục thể chất, IELTS, Viết học thuật, và Quản lý Dự án Cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng là giúp các con Học sinh mở rộng thế giới quan và các kỹ năng lãnh đạo (Leadership) của Công dân toàn cầu Thế kỷ 21.

Mục tiêu cuối cùng của Hệ song ngữ Công dân toàn cầu không chỉ là bằng cấp đạt tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mà còn là một loạt các công việc phong phú được thực hiện trong suốt chương trình của các em. Các công việc đó sẽ bao gồm sự cố gắng trong thực tiễn, phục vụ cộng đồng, IELTS, các công việc nghiên cứu kinh doanh và khả năng viết học thuật.

Sự kết hợp độc đáo giữa chương trình học Tiếng Anh học thuật (IELTS) và chương trình của Bộ GD&ĐT, Nghiên cứu kinh doanh, Phục vụ cộng đồng tạo cho các em một môi trường học tập ứng dụng tuyệt vời.

Hệ Song ngữ Công dân Toàn cầu còn bổ sung một dịch vụ vượt trội, đó là Chương trình tư vấn hướng nghiệp. Chương trình này sẽ hỗ trợ các con Học sinh trong quá trình chọn trường Đại học, chuẩn bị kế hoạch cho việc du học và phát triển các chiến lược, bao gồm lộ trình sẵn sàng, quá trình chuẩn bị hồ sơ, các buổi hội thảo và đăng ký học bổng.

Online Registration

    Thông tin học sinh    Thông tin phụ huynh