Welcome to school

văn phòng hỗ trợ

 • Email: info@greenfield.edu.vn
 • Điện thoại: 024 7309 3939 – 0911008567
 • Địa chỉ: Lô 01-74, Khu đô thị Ecopark, Hà Nội

hỗ trợ phụ huynh

 • Email: info@greenfield.edu.vn
 • Điện thoại: 024 7309 3939 – 0911008567
 • Địa chỉ: Lô 01-74, Khu đô thị Ecopark, Hà Nội
Working time
 • Monday:7h30 – 18h30
 • Tuesday:7h30 – 18h30
 • Wednesday:7h30 – 18h30
 • Thursday:7h30 – 18h30
 • Friday:7h30 – 18h30
 • Saturday: 7h30 – 12h00