MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ Y TẾ

Quy định gửi thuốc

Khi phụ huynh có nhu cầu gửi thuốc cho con sử dụng tại trường cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Nộp Phiếu đăng ký gửi thuốc tại trường. Mẫu đơn tải TẠI ĐÂY. Bước 2: Nộp Phiếu đăng ký cho GVCN, Phòng Y tế sẽ lập và lưu hồ...

CẨM NANG Y TẾ

0911.008.567