Hướng dẫn tuyển sinh

Thông báo: Tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH Greenfield School tuyển sinh lớp 10 các Hệ đào tạo Chất lượng cao và Song Ngữ Công dân toàn cầu, năm học 2022-2023 đối với học sinh đáp ứng các điều kiện sau đây: Sinh sống tại Việt Nam; Đúng độ tuổi quy định: Sinh năm 2007; Có đơn xin...
See more

26/01/2022

Con học trường Liên cấp Song ngữ – Sự đầu tư toàn diện

Thông báo tuyển sinh Khối 10 Thông báo tuyển sinh Khối 6 Thông báo tuyển sinh chương trình Quốc tế Cambridge A-Level Hiện nay các bậc phụ huynh đang có xu hướng đầu tư cho tương lai của con em mình thông qua giáo dục chất lượng cao. Trong đó việc cho con học tại...
See more

01/06/2021