Kiểm tra, đánh giá và khen thưởng

Mục đích của đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của Học sinh...

3 Tháng Mười Một ,2020
Xem thêm
Hoạt động ngoại khóa

Chương trình ngoại khóa là một phần quan trọng trong hoạt động giáo dục của Greenfield School. ...

2 Tháng Mười Một ,2020
Xem thêm
Một số quy định Phụ huynh cần biết

Học sinh nghỉ học cần có đơn, điện thoại, email, tin nhắn xin phép từ Phụ huynh cho Giáo viên...

31 Tháng Mười ,2020
Xem thêm
1 2 3 4
(024) 7309 3939