Sổ tay Phụ huynh năm học 2020 – 2021

Giúp Phụ huynh nắm được những thông tin về triết lý giáo dục, định hướng xây dựng chương trình học...

6 Tháng Mười Một ,2020
Xem thêm
Thông tin chung năm học 2020 – 2021

Năm học 2020 - 2021 tại Greenfield kéo dài 10 tháng, chia thành 2 học kỳ...

5 Tháng Mười Một ,2020
Xem thêm
Chương trình học tập chính khóa

Greenfield School triển khai 3 hệ đào tạo: Chất lượng cao, Song ngữ Công dân toàn cầu và Quốc tế...

4 Tháng Mười Một ,2020
Xem thêm
1 2 3 4
(024) 7309 3939