GREENFIELD SCHOOL TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

Tại Greenfield, các con được trải nghiệm một môi trường giáo dục yêu thương hướng tới sự cân bằng, toàn diện, nơi cá tính độc đáo và năng khiếu sở trường của con được nuôi dưỡng và tình yêu khám phá với thế giới diệu kỳ được phát huy.

    Thông tin học sinh    Thông tin phụ huynh