Bản tin Tuyển dụng tháng 8/2018

Để chuẩn bị cho năm học 2018 – 2019, Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield đang tiếp tục tìm kiếm những vị trí cán bộ tận tâm, yêu nghề cùng đồng hành với Trường trong công cuộc phát triển sự nghiệp trồng người.