Các kênh thông tin liên hệ

BỘ PHẬN TUYỂN SINH VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA PHỤ HUYNH

Số điện thoại bàn: 024.6261.8651 (số máy lẻ 100/ 111) Địa chỉ email: info@ greenfield.edu.vn

Email tiếp nhận góp ý và cập nhật các thông tin nội bộ dành cho PHHS: info@dtdecopark.edu.vn

BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Để trao đổi thông tin chi tiết về các khoản thu tài chính

Số điện thoại bàn: 024.6261.8651 (Số máy lẻ: 102, 103, 104)

Địa chỉ email: ketoan@dtdecopark.edu.vn

BỘ PHẬN Y TẾ

Số điện thoại bàn: 024.6261.8651 (Số máy lẻ:115)

Địa chỉ email:  yte@ dtdecopark.edu.vn

SCHOOL SHOP

Số điện thoại bàn: 024.6261.8651 (số máy lẻ: 112)

Địa chỉ email: schoolshop@ dtdecopark.edu.vn

PHỤ TRÁCH DỊCH VỤ XE

Số điện thoại di động: 0976.080.683 (Thầy Nguyên)

Địa chỉ email: schoolbus@dtdecopark.edu.vn / nguyennv@dtdecopark.edu.vn

PHỤ TRÁCH DỊCH VỤ BÁN TRÚ

Số điện thoại bàn: 024.6261.8651 số máy lẻ: 123)

Địa chỉ email: bantru@ dtdecopark.edu.vn

BẢO VỆ

Số điện thoại bàn: 024. 6261. 8651 (số máy lẻ 113)