Chương trình tiểu học

  • Chương trình toàn diện: Trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thành công trong các kỳ thi tốt nghiệp quốc gia và thi đỗ đại học trong nước; trang bị cho học sinh năng lực của thế kỉ 21 để thành công trong môi trường toàn cầu.
  • Phương pháp dạy học hiện đại kết hợp các kĩ thuật dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin trong từng giờ học, mang thế giới đến gần hơn trong mỗi giờ học trải nghiệm;

Cấu phần

Kiến thức nền tảng

* Tổng thể chương trình được thiết kế toàn diện, hài hòa, cân đối, hướng đến phát triển năng lực của học sinh, sẵn sàng hội nhập với thế giới trong thế kỉ 21;

* Chương trình phổ thông quốc gia của Bộ giáo dục là bắt buộc, nhằm đảm bảo thành công cho việc thi Tốt nghiệp phổ thông và Đại học;

* Văn hóa nền tảng, kiến thức cơ bản, nâng cao và cập nhật giúp cho học có được khả năng áp dụng vào thực tiễn;

* Chương trình Văn hóa nền tảng chú trọng vào các môn học cần thiết như: Văn học, Toán học, Khoa học, Công nghệ thông tin (ICT), Văn hóa và pháp luật;

* Kết thúc lớp 5, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tự tin vào lớp 6 của Doan Thi Diem Greenfield hoặc các trường công lập, ngoài công lập, song ngữ và quốc tế.

Kiến thức nền tảng
Ngoại ngữ hội nhập

Ngoại ngữ hội nhập

* Để sẵn sàng cho việc hội nhập trong thế kỉ 21, chương trình Tiếng Anh được tăng cường từ 7 - 11 tiết/tuần (18 - 29% thời lượng học tập); giáo viên bản ngữ đến từ nhiều quốc gia là những điều kiện tốt nhất hỗ trợ cho sự phát triển các kĩ năng nghe-nói-đọc-viết và sự tự tin khi sử dụng Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

* Các cuộc thi lấy chứng chỉ như Starters, Movers, Flyers được tổ chức để học sinh có cơ hội khẳng định năng lực Tiếng Anh của mình;

* Học sinh hệ Cambridge sẽ được tham dự các kỳ thi chuẩn quốc tế và được đánh giá, cấp bằng có giá trị toàn cầu.

Kĩ năng toàn cầu

* Chương trình Lãnh đạo bản thân (The Leader in Me – TLiM) của tập đoàn Franklin Covey (Hoa Kỳ) được đưa vào giảng dạy tại 100% khối lớp. TLiM như “một phiên bản điều hành hiện đại và thân thiện", thiết lập những thói quen quản trị bản thân và cuộc sống hiệu quả, giúp học sinh trở thành những cá nhân chủ động và làm việc hiệu quả.

* “Leadership day”: nhà trường sẽ mở cửa để đón tiếp cộng đồng, các nhà giáo dục, chuyên gia, học sinh từ nhiều trường và phụ huynh quan tâm tham dự. Mỗi học sinh sẽ thực sự là một Leader (thủ lĩnh), tham qua xây dựng và tổ chức chương trình.

* Các môn nghệ thuật và thể chất là được tăng cường để đảm bảo sự phát triển hài hòa.

* Cam kết 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bơi cơ bản.

Kĩ năng toàn cầu
Các chương trình ngoại khóa