Giải bóng đá nam năm học 2018-2019

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
10:00 AM - 10:00 AM
2018-10-02
2018-10-31

Vui Tết Trung thu

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
2:25 PM - 11:00 AM
2018-09-18
2018-09-22

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
7:00 AM - 11:00 AM
2018-09-05
2018-09-05

Giải bơi "Chinh phục đường đua xanh"

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
10:45 AM - 7:00 PM
2018-08-18
2018-08-07

Welcome back to school

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
7:20 AM - 4:00 PM
2018-08-01
2018-08-01

Tranh cử Hội đồng học sinh Đoàn Thị Điểm Greenfield (DSC)

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
10:00 AM - 10:00 PM
2018-08-01
2018-08-28

King & Queen 2018 - Together We Grow

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 PM - 9:00 PM
2018-05-31
2018-05-31

Họp Phụ huynh cuối năm học 2017 - 2018

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 4:00 PM
2018-05-27
2018-05-27

Hội thảo: STEM - Phương pháp giáo dục thế kỷ 21

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
9:30 AM - 11:00 AM
2018-05-26
2018-05-26

English Week 2018 - English Speaking Countries

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 PM - 4:00 PM
2018-05-14
2018-05-18

Hội thảo mở GIÚP CON KHÁM PHÁ BẢN THÂN - với chuyên gia Aaron Thomas Starks

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
9:00 AM - 11:30 AM
2018-04-14
2018-04-14

Cuộc thi Rung chuông vàng - Khối 4

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
1:30 PM - 3:45 PM
2018-04-06
2018-04-06

Giải bóng đá nữ - Greenfield League 2018

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
2:00 PM - 4:00 PM
2018-04-02
2018-04-29

Rung chuông vàng - Khối 5

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
9:30 AM - 11:45 AM
2018-03-30
2018-03-30

Hội thảo Tuyển sinh Trung học - Năm học 2018 - 2019

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
9:30 AM - 11:30 AM
2018-03-25
2018-03-25

Hội thảo Tuyển sinh bậc Tiểu học

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
9:30 AM - 11:30 AM
2018-03-24
2018-03-24

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2018

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
7:30 AM - 11:00 AM
2018-03-18
2018-03-18

Lớp học Nâng cao năng lực bảo vệ bản thân

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:15 PM - 3:15 PM
2018-02-09
2018-02-09

Talk show: giới tính và tình yêu

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:35 PM - 11:00 AM
2018-02-08
2018-02-08

2017 EPIC CHESS MOVES

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 3:00 PM
2018-01-13
2017-12-27

Họp phụ huynh kết thúc học kỳ I (1:1:1)

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 4:00 PM
2018-01-06
2018-01-06

Happy School Project

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 2:00 PM
2017-12-29
2018-01-26

Định hướng tương lai

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
1:30 PM - 4:00 PM
2017-12-28
2017-12-28

Christmas Party and Happy New Year 2018

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
6:00 PM - 7:30 PM
2017-12-22
2017-12-22

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Liên bang Nga

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
1:30 PM - 4:00 PM
2017-11-30
2017-11-30

Cuộc thi Cambridge Talent

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 4:15 PM
2017-11-23
2017-12-08

DARE 2 DANCE

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:30 AM - 10:30 AM
2017-11-20
2017-11-20

Lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 4:00 PM
2017-11-20
2017-11-20

SPEAK OUT - Unlock your potential!

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 4:00 PM
2017-11-16
2017-11-16

Kì thi Toán học hoa kỳ 2017- AMC 8

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 8:40 AM
2017-11-14
2017-11-14

Tọa đàm - Nhà giáo khai sáng

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:30 AM - 11:30 AM
2017-11-11
2017-11-11

Spelling Bee 2017

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 11:00 AM
2017-11-10
2017-11-15

Giao lưu với Dàn hợp xướng Pusan, Hàn Quốc

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
2:30 PM - 4:30 PM
2017-11-06
2017-11-06

Giải Bóng Đá Nam

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
3:30 PM - 4:30 PM
2017-10-10
2017-11-17

Chinh phục Đường Đua Xanh

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
2:00 PM - 4:00 PM
2017-09-23
2017-09-23