1. Mua hồ sơ dự tuyển
2. Nộp hồ sơ
3. Kiểm tra đầu vào
4. Nhận kết quả
5. Nhập học
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01

  Cha mẹ học sinh nghe tư vấn, hướng dẫn của Bộ phận Tuyển sinh. Mua hồ sơ dự tuyển và hoàn thành các thủ tục tài chính.
 • 02

  Cha mẹ học sinh nộp hồ sơ tại bộ phận Tuyển sinh. Nhận thẻ dự tuyển cho con (theo lịch hẹn)
 • 03

  Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 15 phút. Học sinh dự tuyển mang theo thẻ dự tuyển (trường hợp mất thẻ cần báo cho BP Tuyển sinh trước 02 ngày) và đầy đủ dụng cụ học tập (theo hướng dẫn). Cha mẹ không vào khu vực phòng thi.
 • 04

  Cha mẹ học sinh nhận kết quả dự tuyển sau 5 ngày làm việc.
 • 05

  Nhà trường gửi Thư mời nhập học. Cha mẹ học sinh nộp Hồ sơ nhập học đúng thời hạn và thực hiện thủ tục theo hướng dẫn trong Thư mời học