01

ĐỐI VỚI HỌC SINH

1. Duy trì đi học đều đặn. Nghỉ học cần có đơn xin phép của phụ huynh gửi tới nhà trường.

2. Đến trường trong đồng phục theo quy định.

3. Tuân thủ đúng các nội quy, quy định khác trong Sổ tay học sinh của nhà trường.

02

ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH

1. Phụ huynh hỗ trợ Nhà trường khi cần thiết để giám sát việc các con thực hiện đúng các nội quy, quy định của Nhà trường.

2. Phụ huynh đã tìm hiểu một cách rõ ràng, đầy đủ về các nội dung trong bảng học phí và các khoản thu của năm học hiện tại và có trách nhiệm thực hiện đóng các chi phí đúng thời hạn. Nhà trường có thể ngừng cung cấp dịch vụ đối với học sinh và gia đình khi phụ huynh không thực hiện đúng và đầy đủ việc nộp học phí và các khoản thu.

3. Phụ huynh cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan đến sức khoẻ của học sinh trong hồ sơ sức khoẻ và giấy uỷ quyền (nộp cho Nhà trường), thông báo ngay với Nhà trường khi có bất kỳ sự thay đổi nào.

4. Nếu học sinh có những hành vi vi phạm nghiêm trọng nội quy và/hoặc quy định, Nhà trường có quyền buộc học sinh đó phải thôi học. Trong trường hợp học sinh bị buộc thôi học vì vi phạm nội quy, quy định, phụ huynh đồng ý và cam kết không yêu cầu bồi hoàn hoặc giảm trừ bất kỳ khoản học phí và các khoản thu nào đã nộp hoặc phải nộp cho Nhà trường.

5. Học sinh đến học tại trường có thể gặp phải những sự cố ngoài ý muốn, gây chấn thương về thể chất. Trong trường hợp Nhà trường đã thực hiện đúng các quy định về an toàn trong trường, Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho các chấn thương có thể xảy ra với học sinh trong khi học ở trường, hoặc tham gia các hoạt động của trường

6. Nhà trường sẽ liên hệ với phụ huynh khi học sinh có vấn đề khẩn cấp về sức khoẻ. Trong một số trường hợp bất khả kháng, hoặc một số tình trạng đặc biệt, phụ huynh uỷ quyền toàn bộ cho Nhà trường tìm kiếm những tư vấn y tế và điều trị y tế cho học sinh. Phụ huynh, theo thông báo của Nhà trường, có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản chi phí liên quan cho Nhà trường và/hoặc các cơ sở y tế.

7. Học sinh và gia đình hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các trường hợp mất mát hoặc hư hỏng tài sản, đồ dùng cá nhân của học sinh.

8. Phụ huynh đồng ý cho phép học sinh tham gia vào tất cả các hoạt động bắt buộc của Nhà trường. Nhà trường sẽ thông báo trước đến phụ huynh đối với các hoạt động hỗ trợ học tập của trường diễn ra trong ngày học bình thường. Đối với các hoạt động diễn ra ở ngoài trường và không thuộc ngày học chính khoá của học sinh, học sinh và gia đình có quyền lựa chọn tham gia hoặc không.

9. Phụ huynh đồng ý cho Nhà trường sử dụng hình ảnh của học sinh cho mục đích giáo dục và các hoạt động giới thiệu về trường.

10. Khi Nhà trường cần thông báo tới gia đình của học sinh thì Nhà trường chỉ cần liên hệ đến một phụ huynh (bố hoặc mẹ) của học sinh.

11. Phụ huynh thông báo ngay cho Nhà trường khi có bất kỳ sự thay đổi nào về địa chỉ hoặc cách thức liên hệ. Trừ khi trường đã nhận được thông báo thay đổi từ phụ huynh, Nhà trường không chịu trách nhiệm đối với trường hợp không liên lạc được với phụ huynh trong khi khẩn cấp hoặc khi cần cung cấp thư từ, văn bản.

12. Ngoài thời gian học sinh học tập và sinh hoạt tại trường, Nhà trường không chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của học sinh. Phụ huynh đăng ký cho học sinh tự di chuyển đến và đi về từ điểm đón/trả xe buýt (hoặc từ cổng trường). Phụ huynh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh đối với học sinh trước khi lên xe buýt, sau khi rời khỏi xe buýt và bên ngoài khuôn viên trường. 

13. Tất cả các thông tin trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào giữa Nhà trường và phụ huynh hoặc Nhà trường với học sinh đều là thông tin bảo mật. Các Bên có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo mật các thông tin này và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của Nhà trường hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phụ huynh cam kết sẽ thông báo ngay cho Nhà trường khi bắt buộc phải tiết lộ thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cùng trao đổi, tìm biện pháp xử lý phù hợp.

14. Mọi vấn đề phát sinh giữa Nhà trường và phụ huynh hoặc Nhà trường với học sinh phải được trao đổi, thông báo kịp thời cho Nhà trường để có biện pháp giải quyết phù hợp, trên nguyên tắc xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện và thân thiện đối với học sinh.

15. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc dừng cung cấp dịch vụ cho phụ huynh/học sinh trong trường hợp:

 - Phụ huynh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ bảo mật thông tin;

-  Phụ huynh có những phát ngôn hay lan truyền thông tin sai lệch, không đúng sự thật và không được kiểm chứng về các vấn đề liên quan đến việc dạy, học và các hoạt động khác tại trường làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Nhà trường, tinh thần và danh dự của giáo viên, phụ huynh và học sinh,

- Phụ huynh có những hành vi vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định nhà trường. Trong trường hợp này, phụ huynh cam kết bồi thường cho Nhà trường và các bên liên quan toàn bộ các thiệt hại phát sinh, bao gồm, nhưng không giới hạn: chi phí khắc phục hậu quả, chi phí pháp lý, chi phí truyền thông …

16. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc dừng cung cấp dịch vụ cho học sinh mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh bẩm sinh nguy hiểm cần được chăm sóc đặc biệt mà điều kiện cơ sở vật chất tại trường không đáp ứng được.