CÁC KHOẢN THU HÀNG THÁNG (Dành cho HS nhập học NH 2018 - 2019)

Học phí và khoản thu hàng tháng. Vui lòng tick vào lựa chọn phù hợp với gia đình bạn để ước tính chi phí.

01. Học phí Tiểu học

Hệ chất lượng cao

4,900,000

Hệ Cambridge

8,400,000

02. Học phí THCS & THPT

Hệ chất lượng cao

4,900,000

Hệ Năng khiếu Anh

5,700,000

Hệ Cambridge

8,700,000

03. Phí Bán trú

900,000

04. Tiền ăn

Tiểu học

900,000

THCS & THPT

1,000,000

Tổng kinh phí hàng tháng:

*Đvt: vnđ
KHOẢN THU KHI DỰ TUYỂN VÀO TRƯỜNG (Dành cho HS nhập học NH 2018 - 2019)

Nộp một lần duy nhất vào đầu năm học

01. Phí dự tuyển (Không hoàn lại)

250,000

02. Phí ghi danh (Hoàn lại đối với học sinh không vượt qua kỳ xét tuyển đầu vào)

2,000,000
KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC (Dành cho HS nhập học NH 2018 - 2019)

(Nộp mỗi năm 1 lần duy nhất vào đầu năm học)

01. Xây dựng & phát triển trường

2,500,000

02. Phí dã ngoại, hoạt động trải nghiệm và ngoại khóa

1,500,000

03. Bảo hiểm thân thể

140,000

04. Bảo hiểm Y Tế