Chương trình Cambridge

Chương trình Cambridge

Tham khảo số tay chương trình Cambridge:

Chương trình phổ thông quốc tế Cambridge là chương trình do Hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge (Cambridge International Examinations - CIE, nay là Cambridge Assessment International Education - CAIE) - tổ chức giáo dục phi lợi nhuận trực thuộc Đại học Cambridge - thiết kế xuyên suốt cho học sinh quốc tế từ 5 đến 19 tuổi.

Chương trình của Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE) rất đa dạng và dành cho học sinh mọi lứa tuổi như: Chương trình Tiểu học (Primary), Chương trình Trung học cơ sở cấp độ 1 (Lower Secondary), Chương trình Trung học cơ sở cấp độ 2 (Upper Secondary) và Chương trình THPT (Advanced/A Level). Chương trình Cambridge được xây dựng đảm bảo tính liên thông cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 2 và cấp 3. Sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh tích hợp ở cuối mỗi cấp học, học sinh tiếp tục theo học các trường có triển khai chương trình Cambridge. Chương trình Cambridge là chương trình được công nhận rộng rãi, đang được được dạy tại khoảng 10.000 trường, tại 160 quốc gia và 40 chính phủ trên toàn thế giới.

Chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge (Cambridge Primary) là chương trình dành cho học sinh lứa tuổi cấp 1, khoảng từ 5 đến 11 tuổi. Chương trình được xây dựng một cách khoa học nhằm giúp cho quá trình giảng dạy, học tập cũng như đánh giá kết quả học tập của học sinh trong 3 môn học là Toán, Tiếng Anh và Khoa học đạt hiệu quả tốt nhất với thời lượng là 12 tiết Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài/tuần và 2 tiết Câu lạc bộ và Tiếng Anh với giáo viên Việt Nam.

Trong tương lai nhà trường sẽ triển khai chương trình Cambridge tại cấp trung học của nhà trường với nhiều môn học hơn, theo chương trình phổ thông Cambridge.

Học sinh tham gia Chương trình Tiểu học Cambridge có thể đạt chứng chỉ của Hội Đồng Khảo Thí Cambridge như sau:

  • Hết lớp 2: YLE Starters
  • Hết lớp 4: YLE Movers
  • Hết lớp 5: YLE Flyers