Thời gian mở bán đồng phục nhà trường

Ngày đăng: 23-07-2018 09:41

Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Greenfield trân trọng thông báo thời gian mở bán đồng phục của nhà trường như sau:

  • Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9: Ngày 23/7/2018 - 28/7/2018
  • Lớp 7, 8, 10, 11, 12: Ngày 30/7/2018 - 04/8/2018

Phòng School Shop nhà trường mở cửa từ thứ 2 đến sáng thứ 7:
- Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30
- Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30


Quý vị phụ huynh lưu ý nhà trường chỉ phục vụ bán đồng phục cho học sinh theo đúng đối tượng trong lịch trên.
 

QUY ĐỊNH ĐỒNG PHỤC HỌC SINH