Sự kiện toàn trường

16/04/2019
Hội thảo “Hành trang cho con vào lớp 6”

Hội thảo “Hành trang cho con vào lớp 6”

Đối với học sinh lớp 5, việc chuyển tiếp từ bậc Tiểu học lên bậc THCS được coi là bước ngoặt trong cuộc đời. Giai đoạn […]