Họp Phụ huynh cuối năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 2018-05-23 09:20:02

  • Thời gian: ngày 27/5/2018 (Chủ nhật). Thời gian họp cụ thể đã được thông báo trong giấy mời.
  • Địa điểm: Tại lớp học.
  • Thành phần: Phụ huynh học sinh và GVCN, giáo viên Tiếng Anh (và học sinh).


♦ Nội dung: 

  • Phần họp 1:1 với GVCN: theo khung giờ 5 phút/lượt họp CMHS, tại lớp học.
  • Phần họp 1:1 với Giáo viên Tiếng Anh: theo khung giờ đã đăng ký trước, 5 phút/lượt họp CMHS.

♦ Để buổi họp đạt hiệu quả cao, Nhà trường đề nghị Quý vị có mặt đúng giờ để không ảnh hưởng đến ca họp của các Phụ huynh khác. Trong trường hợp Quý vị tới muộn, xin vui lòng thông báo tới GVCN để được sắp xếp vào khung giờ khác trong ngày.


Sự kiện khác

Tọa đàm - Nhà giáo khai sáng

Tọa đàm - Nhà giáo khai sáng

Ngày diễn ra: 2017-11-11

Thời gian: 8:30 AM - 11:30 AM

Kì thi Toán học hoa kỳ 2017- AMC 8

Kì thi Toán học hoa kỳ 2017- AMC 8

Ngày diễn ra: 2017-11-14

Thời gian: 8:00 AM - 8:40 AM

Định hướng tương lai

Định hướng tương lai

Ngày diễn ra: 2017-12-28

Thời gian: 1:30 PM - 4:00 PM

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2018

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2018

Ngày diễn ra: 2018-03-18

Thời gian: 7:30 AM - 11:00 AM

Rung chuông vàng - Khối 5

Rung chuông vàng - Khối 5

Ngày diễn ra: 2018-03-30

Thời gian: 9:30 AM - 11:45 AM

English Week 2018 - English Speaking Countries

English Week 2018 - English Speaking Countries

Ngày diễn ra: 2018-05-14

Thời gian: 8:00 PM - 4:00 PM

Hội thảo Tuyển sinh Trung học - Năm học 2018 - 2019

Hội thảo Tuyển sinh Trung học - Năm học 2018 - 2019

Ngày diễn ra: 2018-03-25

Thời gian: 9:30 AM - 11:30 AM

SPEAK OUT - Unlock your potential!

SPEAK OUT - Unlock your potential!

Ngày diễn ra: 2017-11-16

Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM

2017 EPIC CHESS MOVES

2017 EPIC CHESS MOVES

Ngày diễn ra: 2018-01-13

Thời gian: 8:00 AM - 3:00 PM