Họp Phụ huynh cuối năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 2018-05-23 09:20:02

  • Thời gian: ngày 27/5/2018 (Chủ nhật). Thời gian họp cụ thể đã được thông báo trong giấy mời.
  • Địa điểm: Tại lớp học.
  • Thành phần: Phụ huynh học sinh và GVCN, giáo viên Tiếng Anh (và học sinh).


♦ Nội dung: 

  • Phần họp 1:1 với GVCN: theo khung giờ 5 phút/lượt họp CMHS, tại lớp học.
  • Phần họp 1:1 với Giáo viên Tiếng Anh: theo khung giờ đã đăng ký trước, 5 phút/lượt họp CMHS.

♦ Để buổi họp đạt hiệu quả cao, Nhà trường đề nghị Quý vị có mặt đúng giờ để không ảnh hưởng đến ca họp của các Phụ huynh khác. Trong trường hợp Quý vị tới muộn, xin vui lòng thông báo tới GVCN để được sắp xếp vào khung giờ khác trong ngày.


Sự kiện khác

Giải bóng đá nữ - Greenfield League 2018

Giải bóng đá nữ - Greenfield League 2018

Ngày diễn ra: 2018-04-02

Thời gian: 2:00 PM - 4:00 PM

Chinh phục Đường Đua Xanh

Chinh phục Đường Đua Xanh

Ngày diễn ra: 2017-09-23

Thời gian: 2:00 PM - 4:00 PM

SPEAK OUT - Unlock your potential!

SPEAK OUT - Unlock your potential!

Ngày diễn ra: 2017-11-16

Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM

Lớp học Nâng cao năng lực bảo vệ bản thân

Lớp học Nâng cao năng lực bảo vệ bản thân

Ngày diễn ra: 2018-02-09

Thời gian: 8:15 PM - 3:15 PM

Spelling Bee 2017

Spelling Bee 2017

Ngày diễn ra: 2017-11-10

Thời gian: 8:00 AM - 11:00 AM

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Liên bang Nga

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Liên bang Nga

Ngày diễn ra: 2017-11-30

Thời gian: 1:30 PM - 4:00 PM

Tọa đàm - Nhà giáo khai sáng

Tọa đàm - Nhà giáo khai sáng

Ngày diễn ra: 2017-11-11

Thời gian: 8:30 AM - 11:30 AM

Cuộc thi Cambridge Talent

Cuộc thi Cambridge Talent

Ngày diễn ra: 2017-11-23

Thời gian: 8:00 AM - 4:15 PM

Welcome back to school

Welcome back to school

Ngày diễn ra: 2018-08-01

Thời gian: 7:20 AM - 4:00 PM

Giao lưu với Dàn hợp xướng Pusan, Hàn Quốc

Giao lưu với Dàn hợp xướng Pusan, Hàn Quốc

Ngày diễn ra: 2017-11-06

Thời gian: 2:30 PM - 4:30 PM