Họp phụ huynh kết thúc học kỳ I (1:1:1)

Ngày đăng: 2018-01-02 05:08:42

  • Thời gian: ngày 06/01/2018 (Thứ Bảy). Thời gian họp cụ thể đã được thông báo trong giấy mời.
  • Địa điểm: Tại lớp học.
  • Thành phần: Học sinh, Phụ huynh học sinh và GVCN.


Nội dung: Học sinh báo cáo kết quả học tập và rèn luyện trong học kỳ I; Trình bày mục tiêu và giải pháp cho HK II; Trao đổi giữa Phụ huynh học sinh, GVCN và học sinh.

Quý vị có thể gặp giáo viên bộ môn như đã đăng ký trước tại phòng Chức năng, tầng 1 nhà E. Thời lượng trao đổi với giáo viên bộ môn trong vòng 05 phút.

♦ Để buổi họp đạt hiệu quả cao, Nhà trường đề nghị Quý vị có mặt đúng giờ để không ảnh hưởng đến ca họp của các Phụ huynh khác. Trong trường hợp Quý vị tới muộn, xin vui lòng thông báo tới GVCN để được sắp xếp vào khung giờ khác trong ngày.


Sự kiện khác

SPEAK OUT - Unlock your potential!

SPEAK OUT - Unlock your potential!

Ngày diễn ra: 2017-11-16

Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM

Tranh cử Hội đồng học sinh Đoàn Thị Điểm Greenfield (DSC)

Tranh cử Hội đồng học sinh Đoàn Thị Điểm Greenfield (DSC)

Ngày diễn ra: 2018-08-01

Thời gian: 10:00 AM - 10:00 PM

English Week 2018 - English Speaking Countries

English Week 2018 - English Speaking Countries

Ngày diễn ra: 2018-05-14

Thời gian: 8:00 PM - 4:00 PM

Cuộc thi Rung chuông vàng - Khối 4

Cuộc thi Rung chuông vàng - Khối 4

Ngày diễn ra: 2018-04-06

Thời gian: 1:30 PM - 3:45 PM

Giải Bóng Đá Nam

Giải Bóng Đá Nam

Ngày diễn ra: 2017-10-10

Thời gian: 3:30 PM - 4:30 PM

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Ngày diễn ra: 2018-09-05

Thời gian: 7:00 AM - 11:00 AM

Lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

Lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

Ngày diễn ra: 2017-11-20

Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2018

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2018

Ngày diễn ra: 2018-03-18

Thời gian: 7:30 AM - 11:00 AM

Chinh phục Đường Đua Xanh

Chinh phục Đường Đua Xanh

Ngày diễn ra: 2017-09-23

Thời gian: 2:00 PM - 4:00 PM

2017 EPIC CHESS MOVES

2017 EPIC CHESS MOVES

Ngày diễn ra: 2018-01-13

Thời gian: 8:00 AM - 3:00 PM