Happy School Project

Ngày đăng: 2017-12-28 10:26:54

I. Đối với khối Tiểu học - VẼ TRANH VỀ NGÔI TRƯỜNG MƠ ƯỚC

  • Vẽ một bức tranh (không giới hạn chất liệu) trên khổ quy định A3 hoặc lớn hơn.
  • Bức vẽ cần thể hiện được Ngôi trường mơ ước của các em gồm có con người, các hoạt động và điều kiện môi trường học tập, vui chơi.

II. Đối với khối Trung học - XÂY DỰNG DỰ ÁN VỀ NGÔI TRƯỜNG MƠ ƯỚC

  • Học sinh xây dựng một Dự án về Ngôi trường mơ ước, trong đó mô tả cụ thể từ Tên gọi, con người, hoạt động giảng dạy cho tới cơ sở vật chất của trường.
  • Có thể lựa chọn các hình thức thể hiện: Video, Mô hình, Album,… không giới hạn hình thức, chất liệu. (Khuyến khích dự án có sản phẩm trưng bày).


Cuộc thi gồm 3 vòng:

  • Vòng 1 (Sơ loại tại lớp) – 12/01: Chọn mỗi lớp 1 tác phẩm có ý tưởng và hình thức xuất sắc nhất vào Vòng 2.
  • Vòng 2 (Vòng loại cấp trường) – 18/01: 5 sản phẩm xuất sắc nhất mỗi khối được chọn tham dự Vòng Chung Kết.
  • Vòng Chung Kết – 27/01: Các sản phẩm được ghi hình phần trình bày (2 phút) để đăng tải trên Fanpage nhà trường. BGK chấm dựa trên sản phẩm và video trình bày.

Chi tiết thể lệ cuộc thi: TẠI ĐÂY


Sự kiện khác

Hội thảo: STEM - Phương pháp giáo dục thế kỷ 21

Hội thảo: STEM - Phương pháp giáo dục thế kỷ 21

Ngày diễn ra: 2018-05-26

Thời gian: 9:30 AM - 11:00 AM

Họp phụ huynh kết thúc học kỳ I (1:1:1)

Họp phụ huynh kết thúc học kỳ I (1:1:1)

Ngày diễn ra: 2018-01-06

Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM

Lớp học Nâng cao năng lực bảo vệ bản thân

Lớp học Nâng cao năng lực bảo vệ bản thân

Ngày diễn ra: 2018-02-09

Thời gian: 8:15 PM - 3:15 PM

Tọa đàm - Nhà giáo khai sáng

Tọa đàm - Nhà giáo khai sáng

Ngày diễn ra: 2017-11-11

Thời gian: 8:30 AM - 11:30 AM

Định hướng tương lai

Định hướng tương lai

Ngày diễn ra: 2017-12-28

Thời gian: 1:30 PM - 4:00 PM

King & Queen 2018 - Together We Grow

King & Queen 2018 - Together We Grow

Ngày diễn ra: 2018-05-31

Thời gian: 8:00 PM - 9:00 PM

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Liên bang Nga

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Liên bang Nga

Ngày diễn ra: 2017-11-30

Thời gian: 1:30 PM - 4:00 PM

Christmas Party and Happy New Year 2018

Christmas Party and Happy New Year 2018

Ngày diễn ra: 2017-12-22

Thời gian: 6:00 PM - 7:30 PM

Lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

Lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

Ngày diễn ra: 2017-11-20

Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM