Một số quy định phụ huynh cần biết

img-new

QUY ĐỊNH MANG ĐỒ ĂN, TỔ CHỨC SỰ KIỆN, SINH NHẬT

1.1. Tổ chức sự kiện tại lớp:

  • Thời gian: Các lớp được tổ chức sự kiện tại lớp theo lịch sự kiện của Nhà trường.
  • Thủ tục đăng ký tổ chức sự kiện tại lớp:

Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp gửi cho GVCN các giấy tờ sau:

  • Đơn xin tổ chức hoạt động/sự kiện cho học sinh tại lớp của Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp.
  • Đơn đăng ký và cam kết theo mẫu (GVCN cung cấp)

 1.2. Tổ chức sinh nhật cho học sinh tại lớp

  • Thời gian: thứ Sáu cuối cùng của mỗi tháng.
  • Thủ tục đăng ký:

PHHS cần gửi cho GVCN các giấy tờ sau:

  • Đơn xin tổ chức sinh nhật cho học sinh tại lớp của Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp.
  • Đơn đăng ký và cam kết theo mẫu (GVCN cung cấp)

Lưu ý: Các văn bản này phải được hoàn thành trước thời gian diễn ra sự kiên tối thiểu 5 ngày làm việc.

2. QUY ĐỊNH NHẬN/ TRẢ ĐỒ CHO HỌC SINH

Phụ huynh gửi đồ cho học sinh tại bộ phận lễ tân nhà trường, ghi rõ thông tin của học sinh (tên, ngày sinh, lớp). Đồ sẽ được chuyển tới lớp của học sinh.

3. TÀI SẢN THẤT LẠC

 Phụ huynh lưu ý không cho con mang tài sản có giá trị/tiền mặt đến trường.

Trường hợp học sinh bị thất lạc tài sản, Phụ huynh cần thông báo tới GVCN và phối hợp với GVCN để tìm lại tài sản thất lạc trong phạm vi nhà trường.

Tất cả tài sản, đồ dùng của học sinh bị mất/được tìm thấy hoặc nhặt được sẽ được gửi tại Phòng Đoàn Đội – tầng 1 Nhà E và được lưu giữ tại đây trong vòng ba tuần. Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ quyên góp để ủng hộ công tác từ thiện.

4. HỌC SINH KHÔNG SỬ DỤNG BÁN TRÚ TIÊU CHUẨN MANG ĐỒ ĂN TỚI TRƯỜNG

Học sinh chỉ được mang sữa tiệt trùng dạng đóng hộp giấy loại 110ml và 180ml và có hạn sử dụng còn tối thiểu 30 ngày. Phụ huynh cần điền Đơn đăng ký và cam kết về việc này và chuyển cho GVCN. Phụ huynh liên hệ GVCN để lấy mẫu.

5. XIN NGHỈ HỌC

  • HS nghỉ học cần có đơn, điện thoại, tin nhắn, email xin phép từ phụ huynh gửi cho GVCN, trường hợp nghỉ có kế hoạch cần báo trước ít nhất 2 ngày.
  • HS có trách nhiệm tự ghi chép và hoàn thành bài vở những buổi nghỉ. GVBM và GVCN giúp đỡ, hướng dẫn HS hoàn thành bài học những buổi nghỉ.