Hội đồng học sinh

Hội đồng Học sinh (Doan Thi Diem Greenfield Student Council - DSC) là đại diện chính thức cho toàn bộ học sinh trung học của Đoàn Thị Điểm Greenfield, nơi cất lên tiếng nói của các bạn học sinh và cũng là đầu não trực tiếp thực hiện các dự án của học sinh trong trường.

Hội đồng học sinh DSC năm 2018-2019

Năm học 2018 - 2019, Hội đồng học sinh Đoàn Thị Điểm Greenfield - DSC được thành lập và đưa vào hoạt động với Ban chủ tịch gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Bạn Mai Quốc Khánh (lớp 11A2)
- Trưởng Ban Truyền thông: Bạn Nguyễn Thị Khánh Ly (lớp 10A1)
- Trưởng Ban Xung kích: Bạn Trần Lê Gia Bảo (lớp 9A3)
- Trưởng ban Sự kiện: Bạn Đào Hà Anh (lớp 8A3) 

CƠ CẤU TỔ CHỨCĐoàn Thị Điểm Greenfield - Hội đồng học sinh DSC

Hội đồng học sinh gồm có 3 Ban với nhiều đội hoạt động chuyên môn riêng, đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng. Tất cả đều là học sinh Trung học của nhà trường.

Hội đồng Cố vấn gồm các thầy cô trong Ban Thanh thiếu niên, các thầy cô có kinh nghiệm công tác học sinh với chức năng tư vấn và hỗ trợ các hoạt động của DSC, tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo.

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

1. CHỨC NĂNG

Hội đồng học sinh (DSC) là tổ chức đại diện chính thức của học sinh trung học trường Đoàn Thị Điểm Greenfield trong mọi hoạt động học tập cũng như ngoại khóa. Tiếng nói của DSC được Ban giám hiệu Nhà trường và thầy cô giáo nghiêm túc lắng nghe. DSC đề cao tinh thần chủ động, giao lưu hội nhập và hoạt động vì cộng đồng của học sinh trung học Đoàn Thị Điểm Greenfield.

2. NHIỆM VỤ

 • Chủ động đề xuất, lên kế hoạch, phối hợp thực hiện các hoạt động, dự án của học sinh, các sự kiện của nhà trường.
 • Là cầu nối giữa học sinh và nhà trường.

3. QUYỀN LỢI

 • Tham gia các hoạt động của nhà trường với vai trò lãnh đạo, là cơ hội tốt để rèn luyện các kĩ năng cần thiết trong hoạt động cộng đồng. 
 • Tham gia những buổi tập huấn với các chuyên gia. Được Hội đồng tư vấn hỗ trợ lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai đối với các chương trình, dự án của DSC. 
 • Tham gia những buổi tham quan trải nghiệm ngoài trời, hoạt động tập thể. 
 • Được cộng điểm vào những bộ môn tương ứng với đóng góp của bản thân. 
 • Được GVCN, GVBM tạo điều kiện tham gia đầy đủ các cuộc họp. 
 • Được xuất hiện, giới thiệu trong các tài liệu truyền thông của Nhà trường. 

4. TRÁCH NHIỆM 

 • Là tấm gương tốt trong học tập và hoạt động phong trào. 
 • Thực hiện nghiêm túc quy trình làm việc của DSC 
 • Tích cực, chủ động đóng góp xây dựng ý kiến trong các chương trình hoạt động 
 • Hoàn thiện đầy đủ và sáng tạo nhiệm vụ được giao. 
 • Phổ biến, triển khai kịp thời các hoạt động tới các thành viên trong tập thể lớp mình. 

5. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

a. Thời gian hoạt động: 

 • Họp ban 1 lần/ tuần vào tiết 8, ngày thứ Sáu hàng tuần 
 • Họp toàn thể Hội đồng học sinh vào tiết 8, ngày thứ Năm của tuần đầu tiên hàng tháng. 
 • Họp đột xuất trong trường hợp được triệu tập. 

b. Những hoạt động chính: 

 • Hoạt động thường xuyên: Theo dõi việc thực hiện nề nếp, ý thức của học sinh. 
 • Hoạt động định kỳ (1-2 lần/tuần): thực hiện công tác truyền thông (viết bài, phát thanh), điều hành nghi lễ chào cờ. 
 • Hoạt động theo sự kiện: Trực tiếp tham gia vào các sự kiện trong năm học theo nhiệm vụ được phân công trước mỗi sự kiện. 
 • Hoạt động gây quỹ: Tổ chức các hoạt động để gây quỹ cho Hội đồng học sinh (bán đồ handmade, trồng rau, vận động quyên góp và bán đồng phục cũ, đồ chơi cũ,…). 

Chức năng

Là tổ chức đại diện của học sinh toàn trường
Đề cao tinh thần chủ động, hội nhập và hoạt động vì cộng đồng

Nhiệm vụ

Đề xuất, lên kế hoạch, phối hợp thực hiện các hoạt động trong trường
Là cầu nối giữa học sinh với nhà trường, thầy cô trong các sự kiện.

Quyền lợi

Rèn luyện bản thân qua công tác lãnh đạo, tập huấn, trải nghiệm. Cộng điểm vào bộ môn ứng với đóng góp.

Trách nhiệm

Là tấm gương tốt. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chủ động sáng tạo trong nhiệm vụ. Triển khai công tác kịp thời đến tập thể.

Quy trình hoạt động

Họp ban 1 lần/ tuần, họp Hội đồng 1 lần/ tháng. Tổ chức thực hiện hoạt động thường xuyên, định kỳ, theo sự kiện và gây quỹ