Hội đồng học sinh

Hội đồng Học sinh (Doan Thi Diem Ecopark Student Council - DSC). DSC là đại diện chính thức cho toàn bộ học sinh trung học của Đoàn Thị Điểm Ecopark, nơi cất lên tiếng nói của các bạn và cũng là đầu não trực tiếp thực hiện các dự án học sinh.

Lần đầu tiên thành lập “Hội đồng học sinh” Bạn đã sẵn sàng tranh cử chưa?

Một tổ chức mới toanh cho học sinh trung học ĐTĐE chuẩn bị ra đời: Hội đồng Học sinh (Doan Thi Diem Ecopark Student Council - DSC). DSC là đại diện chính thức cho toàn bộ học sinh trung học của Đoàn Thị Điểm Ecopark, nơi cất lên tiếng nói của các bạn và cũng là đầu não trực tiếp thực hiện các dự án học sinh.

Cơ cấu tổ chức

Quy chế hoạt động

1. CHỨC NĂNG

Hội đồng học sinh (DSC) là tổ chức đại diện chính thức của học sinh trung học trường Đoàn Thị Điểm Ecopark trong mọi hoạt động học tập cũng như ngoại khóa. Tiếng nói của DSC được Ban giám hiệu Nhà trường và thầy cô giáo nghiêm túc lắng nghe. DSC đề cao tinh thần chủ động, giao lưu hội nhập và hoạt động vì cộng đồng của học sinh trung học Đoàn Thị Điểm Ecopark.

2. NHIỆM VỤ
Chủ động lên kế hoạch, phối hợp cùng các phòng chức năng trong trường tổ chức các sự kiện trong trường Phổ thông. 

Chủ động đóng góp ý kiến, đề xuất nguyện vọng, ý tưởng dự án học sinh để tạo nên những phong trào tích cực trong cộng đồng học sinh trung học. 

Thực hiện các sự kiện giao lưu văn hóa với học sinh các trường trung học khác trong và ngoài nước. 

Hỗ trợ thầy cô theo dõi việc thực hiện nề nếp, ý thức của học sinh khối THCS và THPT. Thực hiện những nghi thức, nghi lễ của nhà trường khi được phân công.

3. QUYỀN LỢI

Tham gia các hoạt động của nhà trường với vai trò lãnh đạo, là cơ hội tốt để rèn luyện các kĩ năng cần thiết trong hoạt động cộng đồng. 

Tham gia những buổi tập huấn với các chuyên gia. Được Hội đồng tư vấn hỗ trợ lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai đối với các chương trình, dự án của DSC. 

Tham gia những buổi tham quan trải nghiệm ngoài trời, hoạt động tập thể. 

Được cộng điểm vào những bộ môn tương ứng với đóng góp của bản thân. 

Được GVCN, GVBM tạo điều kiện tham gia đầy đủ các cuộc họp. 

Được xuất hiện, giới thiệu trong các tài liệu truyền thông của Nhà trường. 

4. TRÁCH NHIỆM 
Là tấm gương tốt trong học tập và hoạt động phong trào. 

Thực hiện nghiêm túc quy trình làm việc của DSC 

Tích cực, chủ động đóng góp xây dựng ý kiến trong các chương trình hoạt động 

Hoàn thiện đầy đủ và sáng tạo nhiệm vụ được giao. 

Phổ biến, triển khai kịp thời các hoạt động tới các thành viên trong tập thể lớp mình. 

5. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

a. Thời gian hoạt động: 

Họp ban 1 lần/ tuần vào tiết 8, ngày thứ Sáu hàng tuần 
Họp toàn thể Hội đồng học sinh vào tiết 8, ngày thứ Năm của tuần đầu tiên hàng tháng. 
Họp đột xuất trong trường hợp được triệu tập. 

b. Những hoạt động chính: 

Hoạt động thường xuyên: Theo dõi việc thực hiện nề nếp, ý thức của học sinh. 

Hoạt động định kỳ (1-2 lần/tuần): thực hiện công tác truyền thông (viết bài, phát thanh), điều hành nghi lễ chào cờ. 

Hoạt động theo sự kiện: Trực tiếp tham gia vào các sự kiện trong năm học theo nhiệm vụ được phân công trước mỗi sự kiện. 

Hoạt động gây quỹ: Tổ chức các hoạt động để gây quỹ cho Hội đồng học sinh (bán đồ handmade, trồng rau, vận động quyên góp và bán đồng phục cũ, đồ chơi cũ,…). 

Chức năng

Là tổ chức đại diện của học sinh toàn trường
Đề cao tinh thần chủ động, hội nhập và hoạt động vì cộng đồng

Nhiệm vụ

Đề xuất, lên kế hoạch, phối hợp thực hiện các hoạt động trong trường Là cầu nối giữa học sinh với nhà trường, thầy cô trong các sự kiện.

Quyền lợi

Rèn luyện bản thân qua công tác lãnh đạo, tập huấn, trải nghiệm. Cộng điểm vào bộ môn ứng với đóng góp.

Trách nhiệm

Là tấm gương tốt. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chủ động sáng tạo trong nhiệm vụ. Triển khai công tác kịp thời đến tập thể.

Quy trình hoạt động

Họp ban 1 lần/ tuần, họp Hội đồng 1 lần/ tháng. Tổ chức thực hiện hoạt động thường xuyên, định kỳ, theo sự kiện và gây quỹ

Lộ trình tuyển trọn

1/8: Giới thiệu về Hội đồng Học sinh và phát Phiếu đăng ký
1/8 – 3/8: Học sinh đăng ký tham gia
4/8:

Học sinh ứng cử vào các Tiểu ban

7/8 – 11/8: Công bố kết quả tuyển chọn
14/8: Học sinh vận động tranh cử
14/8 – 18/8: Tranh cử Hội đồng Học sinh trước toàn trường
21/8: Học sinh toàn trường bỏ phiếu cho các ứng cử viên (online và offline)

Hội đồng học sinh là nơi các em được khẳng định tiếng nói của bản thân mình, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, đồng thời rèn luyện các kỹ năng về tư duy, quản lý, kỹ năng làm việc nhóm và nhiều kỹ năng cần thiết phục vụ cuộc sống.

Vậy thì, còn chần chừ gì nữa mà không lên ngay cho mình một kế hoạch vận động tranh cử để trở thành một thành viên của Hội đồng Học sinh ngay trong năm học này!