Hội đồng giáo dục

Hội đồng Giáo dục trường PT Đoàn Thị Điểm Greenfield hội tụ những chuyên gia tài năng, bản lĩnh và đầy tâm huyết. Những trải nghiệm quốc tế, kết hợp cùng chuyên môn và những kinh nghiệm thực tế về giáo dục phổ thông Việt Nam là cơ sở để Hội đồng Giáo dục xác định hướng phát triển, xây dựng chương trình nhà trường, đào tạo đội ngũ và tìm kiếm các cơ hội hợp tác quốc tế cho trường PT Đoàn Thị Điểm Greenfield.

Họ và tên – Chủ tịch HĐQT

Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin

Họ và tên – Chủ tịch HĐQT

Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin

Họ và tên – Chủ tịch HĐQT

Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin Mô tả thông tin

BAN GIÁM HIỆU

demo1

Thầy Nguyễn Hoài Bắc

Hiệu trưởng

demo1

Cô Trần Thị Thu Hà

Trợ lý chuyên môn Tiểu học

demo1

Thầy Phạm Trường Lưu

Trợ lý chuyên môn THCS & THPT

demo1

Thầy Nguyễn Hoài Bắc

Hiệu trưởng

demo1

Thầy Nguyễn Hoài Bắc

Hiệu trưởng

demo1

Thầy Nguyễn Hoài Bắc

Hiệu trưởng

demo1

Thầy Nguyễn Hoài Bắc

Hiệu trưởng

demo1

Thầy Nguyễn Hoài Bắc

Hiệu trưởng

demo1

Thầy Nguyễn Hoài Bắc

Hiệu trưởng

img-nhansu

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên của Đoàn Thị Điểm Greenfield được đào tạo bài bản về chuyên môn và tôi rèn về đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi quan niệm, tâm huyết là nguồn cội của mọi hành động. Những hành động xuất phát từ sự tận tâm bao giờ cũng mang lại nhiều giá trị hơn chúng ta kỳ vọng. Với Đoàn Thị Điểm Greenfield, chúng tôi quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất, để học sinh được chăm sóc và phát triển trong một môi trường hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương