Đoàn Thị Điểm Greenfield triển khai Dự án Văn hóa đọc, năm học 2019 – 2020

Phát triển văn hóa đọc là một trong những mục tiêu giáo dục được chú trọng tại Trường PTLC Đoàn Thị Điểm Greenfield. Xuất phát từ vai trò của sách và việc phát triển văn hóa đọc, để đọc sách trở thành thói quen hàng ngày của học sinh, mới đây Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định triển khai Dự án Văn hóa đọc năm học 2019 – 2020.

Với những hoạt động phong phú, đa dạng, triển khai liên tục và xuyên suốt trong cả năm học, hi vọng văn hóa đọc sẽ lan tỏa, nhân rộng, góp phần nâng cao tri thức cho các con học sinh Đoàn Thị Điểm Greenfield.

Dưới đây là Thư triển khai Văn hóa đọc của Ban Giám hiệu nhà trường và danh mục sách tham khảo dành cho học sinh các khối, cấp lớp. Rất mong Quý Phụ huynh sẽ cùng đồng hành và phối hợp để Dự án Văn hóa đọc thực sự phát huy được hiệu quả.

 

 

0911.008.567