Điều chính thời gian bán đồng phục

Ngày đăng: 09-08-2018 22:22

Sau thời gian mở bán đồng phục đồng loạt cho học sinh, trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Greenfield trân trọng thông báo thời gian mở bán đồng phục của nhà trường được điều chỉnh như sau:

  • Thứ 3: từ 8h - 11h30, từ 13h30 - 16h30
  • Thứ 6: từ 8h - 11h30, từ 13h30 - 16h30
  • Thứ 7: từ 8h - 11h30

Quý vị phụ huynh lưu ý nhà trường chỉ phục vụ bán đồng phục cho học sinh vào ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trong các khung giờ nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!