Nhà trường cung cấp dịch vụ xe đưa đón học sinh. Theo lịch trình cố định hoặc tại nhà. Thông tin về lộ trình các tuyến xe bus, phụ huynh vui lòng tham khảo trên website nhà trường.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

  • Đăng ký xe đưa đón: Phụ huynh có nhu cầu sử dụng xe đưa đón sẽ được tư vấn một số điểm đón thuận tiện cho học sinh trên Lộ trình xe hiện có. Phụ huynh điền vào mẫu đơn đăng ký xe. Bộ phận dịch vụ sẽ liên hệ phụ huynh để thông báo và xác nhận.
  • Đổi điểm xe đưa đón: Phụ huynh trao đổi với Lễ tân và điền đầy đủ thông tin vào mẫu Đơn đăng ký đổi điểm xe đưa đón. Bộ phận phụ trách dịch vụ xe đưa đón sẽ liên hệ với phụ huynh để thông báo và xác nhận thay đổi có hiệu lực.
  • Dừng dịch vụ xe đưa đón: Phụ huynh trao đổi với Lễ tân và điền đầy đủ thông tin vào mẫu Đơn dừng dịch vụ xe đưa đón. Sau khi tiếp nhận và xử lý, bộ phận dịch vụ xe sẽ liên hệ phụ huynh để thông báo và xác nhận dừng dịch vụ xe.

img-xd

CÁC TUYẾN XE