CLB HÀNH TRANG LỚN LÊN MỖI NGÀY

CLB Hành trang “Lớn lên mỗi ngày” là chương trình được thiết kế đặc biệt bởi Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Greenfield dành riêng cho các bé mầm non chuẩn bị vào lớp 1 (năm học 2019 – 2020) nhằm giúp các bé có cơ hội trải nghiệm, làm quen và hình thành tâm thế sẵn sàng trở thành học sinh Tiểu học.

Xem thêm >

CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE TIỂU HỌC

  • Chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge (Cambridge Primary) là chương trình dành cho học sinh lứa tuổi cấp 1, khoảng từ 5 đến 11 tuổi. Chương trình được xây dựng một cách khoa học nhằm giúp cho quá trình giảng dạy, học tập cũng như đánh giá kết quả học tập của học sinh trong 3 môn học là Toán, Tiếng Anh và Khoa học đạt hiệu quả tốt nhất với thời lượng là 12 tiết Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài/tuần và 2 tiết Câu lạc bộ và Tiếng Anh với giáo viên Việt Nam.

Xem thêm >

cambri1

CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE THCS

  • Chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge (Cambridge Primary) là chương trình dành cho học sinh lứa tuổi cấp 1, khoảng từ 5 đến 11 tuổi. Chương trình được xây dựng một cách khoa học nhằm giúp cho quá trình giảng dạy, học tập cũng như đánh giá kết quả học tập của học sinh trong 3 môn học là Toán, Tiếng Anh và Khoa học đạt hiệu quả tốt nhất với thời lượng là 12 tiết Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài/tuần và 2 tiết Câu lạc bộ và Tiếng Anh với giáo viên Việt Nam.

Xem thêm >

cambri2

CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE THPT

  • Chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge (Cambridge Primary) là chương trình dành cho học sinh lứa tuổi cấp 1, khoảng từ 5 đến 11 tuổi. Chương trình được xây dựng một cách khoa học nhằm giúp cho quá trình giảng dạy, học tập cũng như đánh giá kết quả học tập của học sinh trong 3 môn học là Toán, Tiếng Anh và Khoa học đạt hiệu quả tốt nhất với thời lượng là 12 tiết Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài/tuần và 2 tiết Câu lạc bộ và Tiếng Anh với giáo viên Việt Nam.

Xem thêm >

cambri2

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI CAMBRIDGE