GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình của CAIE rất đa dạng và dành cho học sinh mọi lứa tuổi như: Chương trình Tiểu học (Primary), Chương trình Trung học cơ sở cấp độ 1 (Lower Secondary), Chương trình Trung học cơ sở cấp độ 2 (Upper Secondary) và Chương trình THPT (Advanced/A Level). Chương trình Cambridge được xây dựng đảm bảo tính liên thông cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 2 và cấp 3, được dạy tại khoảng 10.000 trường, tại 160 quốc gia và 40 chính phủ trên toàn thế giới.

Xem thêm >

CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE TIỂU HỌC

  • Chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge (Cambridge Primary) là chương trình dành cho học sinh lứa tuổi cấp 1, khoảng từ 5 đến 11 tuổi. Chương trình được xây dựng một cách khoa học nhằm giúp cho quá trình giảng dạy, học tập cũng như đánh giá kết quả học tập của học sinh trong 3 môn học là Toán, Tiếng Anh và Khoa học đạt hiệu quả tốt nhất với thời lượng là 12 tiết Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài/tuần và 2 tiết Câu lạc bộ và Tiếng Anh với giáo viên Việt Nam.

Xem thêm >

cambri1

CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE THCS

  • Chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge (Cambridge Primary) là chương trình dành cho học sinh lứa tuổi cấp 1, khoảng từ 5 đến 11 tuổi. Chương trình được xây dựng một cách khoa học nhằm giúp cho quá trình giảng dạy, học tập cũng như đánh giá kết quả học tập của học sinh trong 3 môn học là Toán, Tiếng Anh và Khoa học đạt hiệu quả tốt nhất với thời lượng là 12 tiết Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài/tuần và 2 tiết Câu lạc bộ và Tiếng Anh với giáo viên Việt Nam.

Xem thêm >

cambri2

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI CAMBRIDGE

TIN TỨC

VIDEO

img-videoicon-play